Thiết kế web Mạng xã hội

Đề án bảo vệ môi trường? vì sao phải làm nó?

Thảo luận trong 'Chợ linh tinh'

 1. caonguyenxanh

  caonguyenxanh Member

  Đề án bảo vệ môi trường là gì vì sao chúng ta cần phải làm nó ?
  [​IMG]
  1/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất với quy mô vừa và nhỏ, công suất dưới 1triệu sản phẩm/ năm. Chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy cam kết đăng ký bảo vệ môi trường.
  - Cơ sở đã và đang hoạt động nhưng tiến hành cải tạo, mở rông, nâng công suất, quy mô trong sản suất.
  2/ Quy trình công việc đề án bảo vệ môi trường đơn giản :
  Khảo sát ,mô tả hiện trạng hoạt động sản xuất của công ty.
  Tiến hành khảo sát điều kiện tự nhiên môi trường, KT-XH, xung quanh khu dự án.
  Thu mẫu nước, mẫu không khí trong khu vực dự án và phân tích tại phòng thí nghiệm.
  Đánh giá hiện trạng môi trường, xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.
  Xác định các nguồn gây ô nhiễm, các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động .
  Đánh giá tác động, ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường, xã hội quanh khu vưc dự án.
  Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý nước thải, khí thải, thu gom xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
  Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
  Kết luận, kiến nghị, cam kết.
  Hồ sơ gửi hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án. (Phòng Tài Nguyên Môi Trường)
  Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
  3/ Đối tượng lập đề án đề án bảo vệ môi trường chi tiết :
  - Đề án chi tiết áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất với quy mô lớn, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại. Công suất lớn trên 1triệu sản phẩm/ năm. Chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường, (ĐTM) hoặc giấy chứng nhân đăng kí đạt tiêu chuẩn môi trường.
  - Cơ sở có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường khi tiến hành cải tao, mở rông, nâng công suất, quy mô trong sản suất phải lập báo cáo đánh giá tác đông môi trường bổ sung.
  4/ Quy trình công việc khi thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết
  - Khảo sát mô tả về hoạt động, thực trạng hoạt động của công ty
  - Tiến hành khảo sát, điều kiện địa lý, địa chất, điều kiện tự nhiên môi trường, KT-XH.
  - Đánh giá hiện trạng môi trường, các nguồn gây ô nhiễm, các yếu tố khí hậu trong khu vực dự án. Công tác bảo vệ môi trường của cơ sở từ khi chuẩn bị xây dựng đến thời điểm hiện tại.
  - Xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng, hoạt động. Báo cáo đánh giá các biện pháp phòng ngừa, xử lý chất thải đã và đang sử dụng.
  - Đánh giá tác động, ảnh hưởng sự ô nhiễm đối với môi trường, xã hội quanh khu vực dự án.
  - Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
  - Tham vấn ý kiến cộng đồng, UBND, UBMTTQ phường xã nơi thực hiện dự án. (Trong vòng 15 ngày)
  - Xây dựng chương trình giám sát môi trường
  - Kết luận, kiến nghị, cam kết.
  - Hồ sơ gửi hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án. (Sở Tài Nguyên Và Môi Trường)

Chia sẻ trang này

đào tạo khai hải quan điện tử đào tạo điện tử y sinh đào tạo nghiệp vụ quản trị kho hàng Nghiệp vụ lễ tân đào tạo cấp chứng chỉ lễ tân cấp chứng chỉ an toàn lao động đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ